Sao có mấy loại con gái như này nhỉ. Tưởng thế là hay lắm!!!Sao có mấy loại con gái như này nhỉ. Tưởng thế là hay lắm!!!

Nội dung cô gái trẻ than thở trên FB

Thật là vãi lozl :)
Con Trai kiểu đíu gì mà đi chơi để cho gái nó trả tiền vậy 
Nghĩ nó có nhục không mày?
Yêu thương vãi lozl

P/s: Phận đàn ông sinh ra đã khổ rồi yêu phải mấy nàng thế này thì đời còn khổ thế nào :))

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com