Thách nhau uống hết một ca rượu, đến lúc bạn uống gần xong quay ra xích mích đánh nhau

Thách nhau uống hết một ca rượu, đến lúc bạn uống gần xong quay ra xích mích đánh nhau

Chuyện của thanh niên tên Sóng và thanh niên tên Tuyến(áo đen, quần xanh)

Tóm tắt Tuyến thách Sóng uống hết 1 ca rượu trong 3 hơi. Nếu Sóng uống hết Sóng thích gì Tuyến chiều đấy(50 triệu hay đi Hạ Long gì đấy). Lúc Sóng uống 2 hơi gần hết, Tuyến không rõ lời nói gì Sóng tức rút dây lưng ra.

Thế là chuyện vui lại thành chuyện buồn, còn 50 triệu kia không biết thế nào.

P/s: May còn chưa có vụ giết bạn vì thách uống rượu.


Via: Vinh râu

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com