Thanh niên tốt, Não tốt, tính tốt chỉ cần xem lại giới tính

Định nghĩa về một người đàn ông tử tế!

Nàng: Ba mẹ em đang đi vắng
Chàng: Rồi họ sẽ về ...
Nàng: Ba mẹ em đi nhiều ngàu mới về...
Chàng: Để anh gọi ba mẹ em về

P/s: Thanh niên tốt, Não tốt, tính tốt chỉ cần xem lại giới tính

Via: Wss

Nhận xét


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com