Trong lớp lúc nào cũng có 2 thằng như thế này ...

Trong lớp lúc nào cũng có 2 thằng như thế này. Bạn tin tôi đi =)))

Nhìn 2 thanh niên này tôi nhớ ngày xưa tôi và thằng bạn từng đánh cờ caro từ lớp học lên tới phòng giám thì vẫn chưa phân thua thắng bại :)))


Nguồn: Khởi Lĩnh

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com