Trong tay không tiền đời mấy ai thương ...
TRONG TAY KHÔNG TIỀN ĐỜI MẤY AI THƯƠNG

Tiền không phải tất cả nhưng không có tiền làm cái gì cũng khó :)) Tiền không là tất cả nhưng nếu không có tiền thì tất cả đíu coi mày ra gì... mua vé số đi con trai :D


Via: Giọng ca để đời