Vợ ông nào thì đem về đi để cô ý ra giữa ngã tư mà ngồi thế kia

Vợ ông nào thì đem về đi để cô ý ra giữa ngã tư mà ngồi thế kia

Thế giới này là của bà mày!!!
Sân chơi này là của bà mày
Ngã 4 này là của bày mày

Xem mà hồi hộp như xem xổ số, không biết ai sẽ được chị ấy xổ cho 1 gậy
Lỗi tại "đòn ngô"


Nguồn: Phúc Vĩnh

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com