Anh chàng phê thuốc lào này liệu đã có trước tính toán chăng?

Anh chàng phê thuốc lào này liệu đã có trước tính toán chăng?

Tôi cũng bị mấy phát rồi. Phê ngã sấp mặt. Cứ hút điếu nào trong ngày buổi sáng là y như rằng. Biết là sẽ say nhưng vẫn muốn hút. Cảm giác nó rất ymot.


Via: Phuc Vinh

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com