Cấp cứu thành công cô gái có dấu hiệu khó thở nguy kịch trên xe buýt
Cấp cứu thành công cô gái có dấu hiệu khó thở nguy kịch trên xe buýt

Nhận thấy cô gái có nhiều biểu hiện xấu về sức khoẻ, nhanh nhanh chớp vận dụng ngay kinh nghiệm cha truyền con nối, bác tài hà hơi thổi ngạt ngay trên xe cứu sống sinh mạng cô gái ngay lập tức trong sự ngưỡng mộ của toàn thể mọi người.


Hà hơi thổi ngạt gấp cho cô gái...


nghỉ ngơi lấy hơi để chuẩn bị hà hơi tiếp


Share : Hoài NguyễnChú ý: Tất cả những bài viết trong danh mục Khen & Chê chỉ mang tính chất tham khảo để biết được những địa chỉ ăn ngon và không ngon. Chúng tôi không nói xấu hay công kích bất cứ cửa hàng, nhà hàng nào trên blog này. Bài viết chỉ là ý kiến riêng của từng cá nhân tham gia blog mỗi lần review món ăn.