Cấp cứu thành công cô gái có dấu hiệu khó thở nguy kịch trên xe buýt
Cấp cứu thành công cô gái có dấu hiệu khó thở nguy kịch trên xe buýt

Nhận thấy cô gái có nhiều biểu hiện xấu về sức khoẻ, nhanh nhanh chớp vận dụng ngay kinh nghiệm cha truyền con nối, bác tài hà hơi thổi ngạt ngay trên xe cứu sống sinh mạng cô gái ngay lập tức trong sự ngưỡng mộ của toàn thể mọi người.


Hà hơi thổi ngạt gấp cho cô gái...


nghỉ ngơi lấy hơi để chuẩn bị hà hơi tiếp


Share : Hoài Nguyễn

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com