Chẳng mấy khí có cán bộ đánh ô tô về làng

Chẳng mấy khí có cán bộ đánh ô tô về làng

Ai đã từng trải qua những ngày tháng ấy, mới thấy được sự đẳng cấp của chiếc ô tô

Mới ngày nào đến mơ còn không nghĩ tới có ô tô mà giờ đã thành hiện thực rồi.


Via: Phim một ngày làm quan

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com