Em có thật sự là cute như tôi thấy
Em có thật sự là cute như tôi thấy

Nó còn bé trông đáng yêu thế đấy, bữa trước xem thế giới động vật thấy nó ăn lun con cá sấu to đùng, mẹ nó khiếp thật, nó đéo hiền như trông hình đâu
Via : Yan Pest

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com