Học sinh và xe đạp điện nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông

Học sinh và xe đạp điện nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông

Mầm mống của ninja tương lai

Tan trường...tan trường..Đang tung tăng cu cậu bụp 1 cái giật cả mình. May mà cả 2 đều không sao.
Các cháu đi khiếp quá.


Clip: otofun

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com