Đi Hà Giang về là auto có người yêu là chính vì lý do này

Giờ thì đã hiểu vì sao các bạn phượt thủ có câu "đi Hà Giang về là auto có người yêu"

Em thề, ôm nào đi mấy cung như này mà không bám chặt xế thì có mà..

Dù quen đường và tay lái cứng đi nữa, khi đường hư hoặc có vật lạ trên đường mà không thấy do nhiều khúc quanh thì toi.

Vô cùng nguy hiểm..


Share: Q cool

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com