Khi bạn muốn đi học mà thằng bạn lại bắt làm người nhện

Khi bạn muốn đi học mà thằng bạn lại bắt làm người nhện

Khi thằng bạn thân muốn làm người nhện !!! Nhưng ông giúp lại có lối chơi thô bạo như thế này thì Spider Man của chúng ta còn sinh sản cái gì nữa !!! Khổ thânNguồn: Trường Người Ta

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com