Khi tử thần mang tên xe điện cân bằng

Khi tử thần mang tên xe điện cân bằng

Em đang ngồi thì thấy khói lên um tùm , mọi người cuống cuồng đổ nước dập . Nãy còn tưởng là quán bị cháy gì đó , giờ mới biết là xe điện cân bằng.


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com