Lần đầu ra mắt nhà người yêu, gấu nhà em đãi hẳn món trứng chiên không đụng hàng!!!
Lần đầu ra mắt nhà người yêu, gấu nhà em đãi hẳn món trứng chiên không đụng hàng!!!

Ai đi đánh cầu lông mà thiếu vợt thì nói em cho mà mang về đánh nhé.

P/s: Thằng chồng mà chê ngược chê xuôi. Cầm vợt thẳng vào mặt là y bài. Không ngon cũng phải tấm tắc khen ngon chứ lỵ

Nguồn: Hưng Phan

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com