Miếng ăn là miếng nhục mà miếng nhục là cục hờn

Miếng ăn là miếng nhục mà miếng nhục là cục hờn

Con sen khốn nạn, ăn miếng cũng nhục khổ với nó.


Via: Đảo Mèo

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com