MV mới của Sĩ Thanh quá hài: Mình cứ khoe đi

MV mới của Sĩ Thanh quá hài: Mình cứ khoe đi

MV mới của Sĩ Thanh quá hài, cười ngất với anh người yêu đầu bổ luống bị Sĩ Thanh đá để theo giai 6 múi, ai biểu bắt người ta trùm như ninja làm gì. Người ta đẹp mà không cho người ta khoe thì bị đá phải goy, ủng hộ khoe nha các mẹ hãy.


Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com