MV mới của Sĩ Thanh quá hài: Mình cứ khoe điMV mới của Sĩ Thanh quá hài: Mình cứ khoe đi

MV mới của Sĩ Thanh quá hài, cười ngất với anh người yêu đầu bổ luống bị Sĩ Thanh đá để theo giai 6 múi, ai biểu bắt người ta trùm như ninja làm gì. Người ta đẹp mà không cho người ta khoe thì bị đá phải goy, ủng hộ khoe nha các mẹ hãy.


Loading...