MV mới của Sĩ Thanh quá hài: Mình cứ khoe đi

MV mới của Sĩ Thanh quá hài: Mình cứ khoe đi

MV mới của Sĩ Thanh quá hài, cười ngất với anh người yêu đầu bổ luống bị Sĩ Thanh đá để theo giai 6 múi, ai biểu bắt người ta trùm như ninja làm gì. Người ta đẹp mà không cho người ta khoe thì bị đá phải goy, ủng hộ khoe nha các mẹ hãy.
Chú ý: Tất cả những bài viết trong danh mục Khen & Chê chỉ mang tính chất tham khảo để biết được những địa chỉ ăn ngon và không ngon. Chúng tôi không nói xấu hay công kích bất cứ cửa hàng, nhà hàng nào trên blog này. Bài viết chỉ là ý kiến riêng của từng cá nhân tham gia blog mỗi lần review món ăn.