Này thì hậu duệ mặt mâm ...

Này thì hậu duệ mặt mâm. Vỡ tan cái iphone Xs max của tao rồi

Khá khen cho chang trai trẻ... tại hạ bái phục bái phục...
Tới việc để cái đập đá lên bàn tao còn phải cới sịp ra loat cho êm mà nhà mi dám hất luôn con IP thì bá quá rồi !Via: Ngọc Thiệp

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com