Sống phải biết kiêm tốn. Ghét cái kiểu có tí chanh, quất đem đi câu like ...

Sống phải biết kiêm tốn. Ghét cái kiểu có tí chanh, quất đem đi câu like.

Chị đây kín cổng cao tưởng vẫn đầy like


Để HẸN HÒ cho cuộc sống thêm phần vui vẻ, bạn có thể tham gia ➤ HỘI ĐỘC THÂN. Muốn chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa, mời các bạn hãy đến với nhóm ➤ CHÂN LÝ SỐNG của chúng tôi.
Loading...