Cháy lớn tại toà nhà đang xây ở Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Cháy lớn tại toà nhà đang xây ở Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Ngay lúc này, cháy to toà nhà đang xây ở 100 Hoàng Quốc Việt, khói bốc nghi ngút!

Tình hình là mấy bác tầng dưới chỗ đang cháy vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, hò hét cho mấy bác í xuống mà không ai nghe thấy..hicc


Nguồn: Lục Tuấn

Hóng Blog là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebook và cộng đồng mạng liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Hongblog.net@gmail.com