Hôm trước kHá Ỉn lên sàn rồi, hôm nay đến kHá nGáO quẩy 999 đóa hồng cực căng phục vụ các Sen
Hôm trước kHá Ỉn lên sàn rồi, hôm nay đến kHá nGáO quẩy 999 đóa hồng cực căng phục vụ các Sen

Có ai cú xem đi xem lại cái clip này đến cả chục lần giống như mình không nhỉ :)) Càng xem cang thấy buồn cười và khâm phục cái thằng làm clip,