Yang soo bin)드디어 가져온 트리플S 10일 후기... 두둥....


다이어트를 많이 시도 하면서 다이어트 보조제들을 많이 사서 먹었었는데 심장 떨림이나 잠을 잘 못자는 부작용이 있었어요ㅠㅠ

그래서 뉴트리코어 트리플S도 걱정이 됐었는데, 영상에서 보시다시피 정말 좋은 성분만 들어있고 부작용이 없다고 해서 바로 섭취하게 됐습니다!

부작용이 걱정 되시거나 굶지 않고 건강하게 다이어트 도움 받고싶으신 분들 건강한 다이어트를 계획하고 계신분들에게 추천 해드리고 싶어요!Chú ý: Tất cả những bài viết trong danh mục Khen & Chê chỉ mang tính chất tham khảo để biết được những địa chỉ ăn ngon và không ngon. Chúng tôi không nói xấu hay công kích bất cứ cửa hàng, nhà hàng nào trên blog này. Bài viết chỉ là ý kiến riêng của từng cá nhân tham gia blog mỗi lần review món ăn.